Lejebetingelser

Forsikring:
Der er kaskoforsikring på alle vogne med en selvrisiko på kr. 2000,- pr. skade, som delvis trækkes fra depositum. Skader, der er selvforskyldt og skader på inventar og lygter mv., betales 100 % af lejer. Såfremt der under lejemålet skulle opstå skader på det lejede, har man pligt til at meddele dette til udlejer straks så man evt. kan fremskaffe en anden kølekapacitet til lejer.

Selvrisiko forsikring: Ved betaling af 7,5% af lejebeløbet i forsikring, bortfalder selvrisikoen.

Der skal oplyses, hvis man skal uden for Danmarks grænser,

Afbestilling:
Ved afbestilling indtil 60 dage før lejemålets start, refunderes 50% af det indbetalte depositum. Ved afbestilling mellem 30-60 dage før lejemålets start, refunderes depositum ikke. 30 dage før lejemålets start hæfter lejer for den fulde leje, medmindre der findes en anden lejer.

Leje:
Lejen skal betales senest ved afhentning. Sker dette ikke uden anden aftale betragter vi lejemålet som afbestilt. Såfremt udlejer ikke kan stille den reserverede køletrailer eller anden kølekapacitet af minimum samme stand/størrelse til rådighed, af årsager, som udlejer ikke har indflydelse på, er lejer berettiget til at opsige lejemålet. Den fuldt indbetalte leje og depositum tilbagebetales til lejer. Erstatning udover dette kan ikke gøres gældende overfor udlejer.

Kun kontant afregning ved afhentning af trailer eller dokumentation af bankoverførsel.

Afhentning/Aflevering:
Afhentning aftales pr. telefon 20273515 Traileren skal returneres inden aftalt tidspunkt. Det er af stor vigtighed at den aftalte afleveringstidspunkt overholdes, da for sent aflevering vil berøre den næste lejer. Ved for sent aflevering betales kr. 150.00 pr. påbegyndt time, hvis dette ikke er aftaltog accepteret af udlejer. Ved for tidlig aflevering refunderes lejen ikke for den resterende tid. Traileren og inventar skal leveres tilbage i rengjort stand,. I modsat fald betales kr. 250,00 for rengøring.

Afhentes på Ringstedvej 466A, 4632 Bjæverskov. Kan leveres jfr. Pris på zonekort – spørg om pris for levering på din adresse. Hvis trailerne ønskes leveret eller afhentet, beregnes der gebyr.

NB! Den skal stå på samme plads idet den skal sættes til strøm for at kunne virke – der kan ikke tilslutte køl ved kørsel med traileren.

Lejer har ved modtagelsen af traileren kontrolleret at denne er i orden.

Lejer har ved sin underskift forpligtiget sig til at returnerer traileren i samme rengjorte stand som den er modtaget. Er der indvendinger fra lejer skal dette påføres lejekontrakt, da lejer ellers vil blive gjort erstatningsansvarlig for eventuelle skader traileren måtte have ved tilbagelevering.

Ved kontraktens underskrift er lejer gjort bekendt med KØLPÅHJUL/PER HØGH´S generelle lejebetingelser samt modtaget en genpart af lejekontrakten, som skal medbringes under kørsel.

Skal lejer ved underskrift erklære, at der under brugen af ovennævnte trailer ikke er forvoldt skade på tredjemands person eller ejendom, ej heller på den lejede trailer.

Når traileren er gennemgået ved aflevering og godkendt, vil det stillede depositum blive tilbagebetalt.

Traileren skal tilbageleveres til udlejerens plads i samme stand som ved modtagelsen senest kl. 12.00, hvis ikke andet er aftalt.

Betaling:
Kunder, betaler depositum samt lejen, ved afhentning af traileren.

Strøm:
230v stik
Leveres med 25 m. el-kabel med CEE-stik samt 2 m. omformer kabel

Lovgivning:
Det er lejers fulde ansvar, at den lejede trailer kun trækkes af et køretøj, som er lovmæssigt registreret til kørslen. Herfor har udlejer intet ansvar.

Bemærk: trailer må kun føres af lejer, må ikke benyttes til befordring af personer. Mad drikkevarer mv. der opbevares i traileren skal være pakket ind så der undgås spild mv.